Veelgestelde vragen

Aan wie moet ik betalen? Aan de werkster of aan jullie?

U betaalt nooit contant of in “het handje”. Één keer per maand ontvangt u een duidelijke factuur met daarop de gespecificeerde werkzaamheden. Deze factuur wordt door Best Hands namens de ZZP’er verstuurd.

Wie zorgt voor de schoonmaakmiddelen?

Als werkgever dient u zorg te dragen voor de schoonmaakmiddelen, of voor de financiële middelen om deze aan te schaffen. Best Hands kan ook daarin helpen of adviseren. De afspraken worden tijdens het intakegesprek vastgelegd.

Betaal ik de werkster nog extra vakantiegeld?

Nee. Bij het uurtarief zit alles inbegrepen, dus ook het vakantiegeld. U hoeft de werkster niet meer te betalen.

Wat kan ik doen als de werkster niet voldoet aan mijn wensen?

Voldoet de werkster niet aan uw wensen of hebt u geen klik met de werkster? Laat ons dit dan binnen vier weken weten, dan gaan wij gratis voor u op zoek naar een vervangende werkster. Bevalt de nieuwe werkster weer niet? Dan kunt u dit wederom binnen vier weken bij ons aangeven. U ontvangt deze garantie een jaar lang.

Moet ik mijn werkster opgeven aan de Belastingdienst?

De dienst verlener is een ZZP’, beschikt of een Kamer van Koophandel inschrijving en is aangemeld bij de belastingdienst. Onze dienstverleners dragen zorg voor hun belastingaangiftes en zijn in bezit van een geldige VAR WOU verklaring. Om ondermeer een VAR verklaring te mogen ontvangen beschikken zij over meer dan drie opdrachtgevers gedurende het jaar. VAR zal altijd op aanvraag in te zien zijn.

Dit houdt in dat u als opdrachtgever geen loonbelasting en premies af hoeft te dragen.

Moeten de werkster en ik een contract tekenen?

Voordat een werkster bij u aan de slag gaat, tekenen u en de werkster een opdrachtbevestiging waarin het aantal overeengekomen uren staat.

In deze opdrachtbevestiging wordt het aard van de werkzaamheden, de gewenste werktijden, de frequentie van de werkzaamheden en andere details benoemd.

Is de werkster aansprakelijk voor schade aan mijn interieur?

Mocht de werkster tijdens werkzaamheden per ongeluk schade aan uw interieur veroorzaken, dan valt dit onder uw aansprakelijkheid. U hebt daarom nooit het recht schadevergoeding te eisen aan ons of de werkster.

De werkster zelf kan ook verwondingen oplopen. U hebt als opdrachtgever de plicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Te denken valt aan een huishoudtrapje, schoonmaakmiddelen, schoonmaakhandschoenen enzovoort. Loopt de werkster toch schade op, dan valt dit onder uw aansprakelijkheidsverzekering.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Indien u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met ons. Wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken naar een geschikte oplossing. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van onze klacht, kunt u ons klachtenformulier invullen. Onze directie behandelt dan nogmaals uw klacht.

Mijn werkster is ziek, wat moet ik doen?

De werkster is een ZZP’er. Het betekent dat zij/hij als eigenaar van eigen zaak en tijdens ziekte niet wordt betaald.

Wanneer er sprake is van langdurige ziekte kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Worden er ook controles uitgevoerd op de werkster?

De betrouwbaarheid van de dienstverlener vinden wij erg belangrijk, aangezien de dienstverlener in uw vertrouwde omgeving aan het werk gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de dienstverlener aan het werk is in een veilige omgeving. Er vinden dan ook verschillende controle-momenten plaats.

Eerste controle moment
Op het moment dat de potentiële diensverlener zich inschrijft, moet deze een bevestiging opsturen per post. De gegevens van deze persoon moeten hierbij door de dienstverlener worden bevestigd. Wij controleren deze gegevens en informeren de dienstverlener wanneer wij de bevestiging ontvangen hebben.

Tweede controle moment
Zodra u (de opdrachtgever) een aanvraag indient, gaan wij met deze aanvraag aan de slag. Indien de aanvraag niet helemaal duidelijk is, zal om verduidelijking gevraagd worden. AIndien alles duidelijk is, gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. De kandidaten worden handmatig door ons geselecteerd aan de hand van de door u opgegeven wensen.

Extra veiligheidsmaatregelen
Mocht onverhoopt een dienstverleners zich niet aan de gemaakte afspraken houden zullen wij hem of haar daarover uiteraard aaspreken. Bij geen verbetering zullen wij een vervanging voorstellen.

Is de werkster betrouwbaar?

Voordat een de door ons voorgestelde mensen bij u aan de slag gaan hebben zij een selectieprocedure doorstaan.  Aantoonbare ervaring en professionaliteit zijn vanzelfsprekend. De referenties zullen op aanvraag beschikbaar zijn.

De door ons bemiddelde mensen zijn woonachtig in Nederland, beschikken een geldige KvK inschrijving en VAR WUO verklaring. Ten overvloede vraagt Best Hands van haar ZZP’ers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Zit ik vast aan een contract?

Nee. De werkbetrekking is per direct opzegbaar.

Is er een minimum aan uren die ik inkoop?

Voor zowel éénmalige als terugkerende afspraken geldt een minimum aan twee uur.

Is er een betalingstermijn?

Ja, er wordt een betalingstermijn van 7 dagen gehanteerd.