Werkwijze

Eenvoudige stappen van offerte tot uitvoering

1 Intake gesprek

Samen met u inventariseren wij uw wensen. U kunt uw voorkeuren aan ons online of per telefoon kenbaar maken. Wij gaan spoedig op zoek naar een geschikte kanditaat en plannen een kennismakingsgesprek in.

2 Vrijblijvende offerte

Na het intake gesprek volgt de schriftelijke offerte, opgesteld door de door ons geselecteerde vakman.

 

In de offerte vindt u volgende zaken:

 • Omschrijving alle werkzaamheden
 • Specificatie van de te gebruiken materialen en eventuele installaties
 • Indien van toepassing geschatte levertijd van materialen
 • De garantie periode op de uitgevoerde werkzaamheden en/of materialen
 • De manier van betaling
 • Percentage van de aanbetaling
 • De geldigheidsduur van de offerte
 • De berekeningen en totale prijsopgave
 • De geschatte duur van de werkzaamheden

Deze offerte is kosteloos en verplicht u tot niets.

Indien nodig kunt u de volgende hulpmiddelen voor het opstellen van een offerte aanleveren:

 • een plattegrond van de ruimte,
 • een schets, tekening, een ontwerptekening

3 Opdrachtbevestiging en uitvoering

Na het uitbrengen van de offerte wordt de uitvoering van werkzaamheden, de duur van werkzaamheden, en de prijs gedetaillierd besproken.
Als de offerte geaccepteerd wordt dan volgt een schriftelijke opdrachtbevestiging.
Opdrachtbevestiging wordt opgesteld op basis van de offerte en de aanvullende gemaakte afspraken.

Deze opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtnemer (de door ons voorgestelde vakman) en de opdrachtgever (u = de klant) getekend.

4 Tussentijdse evaluatie

Het kan gebeuren dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden eventuele wijzigingen moeten aangebracht worden gezien onvoorziene omstandigheden zoals conditie van de bestaande ruimtes of installaties die pas tijdens het werk ter voorschijn komen.

Het kan ook voorkomen dat de klant zelf wil iets veranderen. Deze wijzigingen bespreekt de klant met de vakman en legt het schriftelijk vast.

Dit betekent rekening houden met de extra kosten en eventuele verlenging van oplevering.

5 Afronding

Na het uitvoeren van de werkzaamheden vindt het oplevermoment plaats.

Soms kan het zijn dat de klant na de oplevering gebreken constateert die tijdens het oplevermoment niet aan de orde waren.

De vakman (opdrachtnemer) is aansprakelijk voor deze gebreken. Volgens garantieperiode genoemd in de opdrachtbevestiging is de opdrachtnemer verplicht om gebreken te verhelpen.